Lodospady w Rudawce Rymanowkiej

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Pierwsza ściana lodospadów znajduje się ok. 700 metrów od ściany Olzy, w miejscu gdzie Wisłok najbardziej zbliża się do drogi głównej przez Rudawkę, i jest to lewy orograficznie brzeg rzeki, natomiast drugie miejsce z lodospadami znajdziemy ok. 400 metrów dalej, gdzie urwisko opada ze stoków położonych po wschodniej stronie, czyli prawego brzegu rzeki. W okolicy tworzą się także mniejsze lodospady, ale nie są one już tak efektowne jak w tych dwóch wskazanych wcześniej miejscach.

The first wall of icefall is located approx. 700 meters from the Olza wall, in the place where Wisłok is the closest to the main road through Rudawka, and this is the left bank of the river, while the second place with icefall is found about 400 meters away, where the cliff falls from slopes located on the eastern side, i.e. the right bank of the river. Smaller ice falls are also formed in the area, but they are no longer as impressive as in these two places previously indicated.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×