XII NTS – W zawieszeniu

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

WACHOWICZ/GRABOWSKI, KATOWICE/KRAKÓW

Kameralny i zarazem dynamiczny seans teatralny z pogranicza teatru wizualnego i fizycznego. Jest dramaturgiczną próbą zmierzenia się z tematem tabu onkologicznej choroby. To opowieść o walce życia ze śmiercią, z samotnością w cierpieniu i bólu; o codziennych bitwach o godność, oswajaniu nieuniknionego, czerpaniu radości zaklętej w okruchach naszej egzystencji; o nadziei.

Inspiracją do spektaklu były eseje Susan Sontag “Choroba jako metafora” oraz filozofia Karla Jaspersa. Pomysł na realizację projektu “W zawieszeniu” zrodził się w głowie Marty Paradeckiej w trakcie doświadczenia sytuacji granicznej, która w przypadku Marty przybrała formę choroby. „Pomysł na ujęcie dramaturgiczne tej sytuacji, jest także odpowiedzią na ciągle zadawane pytania innych osób o to jak się czuję w trakcie choroby .” Spektakl jest epitafium dla Marty Paradeckiej.

An intimate and dynamic theatrical session on the border of visual and physical theater. It is a dramatic attempt to tackle the subject of oncological taboo of the disease. It is a story about the struggle between life and death, loneliness in suffering and pain; about daily battles for dignity, taming the inevitable, enjoying joy enchanted in the crumbs of our existence; about hope.
The performance was inspired by Susan Sontag’s essays „Sick as a metaphor” and the philosophy of Karl Jaspers. The idea for the implementation of the „In Suspension” project was born in Marta Paradecka’s head during the experience of the border situation, which in the case of Marta took the form of a disease. „The idea for a dramatic view of this situation is also a response to the constantly asked questions of other people about how I feel during my illness.” The performance is an epitaph for Marta Paradecka.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×