Stereotypowa TRochę Aczkolwiek Ciekawa Historia, czyli dzień z życia NTS

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Teatr improwizowany jest inspirowany dokonaniami Keitha Johnstone’a i Violi Spolin, twórców nowożytnej metody improwizacji. To forma teatralna, w której aktorzy grają spontanicznie, bez scenariusza – ten powstaje ad hoc, często przy współpracy z widownią. We wszystkich formach improwizacji aktorzy tworzą dialogi i akcję w trakcie spektaklu. Nieprzewidywalna natura takiego występu nadaje się naturalnie na komedię, ale nierzadko powstają także spektakle dramatyczne. „Stereotypowa TRochę Aczkolwiek Ciekawa Historia, czyli dzień z życia” to autorska wariacja na bazie gry „Dzień z życia”. Na oprawę muzyczną złożą się dźwięki i melodie improwizowane na żywo przez beatboxera Zoraka, bezpośrednio związane z akcją dziejącą się na scenie.

The improvised theater is inspired by the achievements of Keith Johnstone and Viola Spolin, the creators of the modern method of improvisation. It is a theatrical form in which actors play spontaneously, without a script – this one is created ad hoc, often in cooperation with the audience. In all forms of improvisation, the actors create dialogues and action during the performance. The unpredictable nature of such a performance naturally lends itself to comedy, but often dramatic performances are also made. „Stereotypical TRochę A bit Interesting History, or a day in the life” is an original variation based on the game „Day in the Life.” The musical setting will consist of sounds and melodies improvised live by beatboxer Zorak, directly related to the action taking place on the stage.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×