Kariera po Polsku

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Kariera po Polsku, to sztuka o dwóch spryciarzach, którzy nieoczekiwanie dla siebie robią urzędniczą „karierę”. Przypadek sprawia, że żona burmistrza małego miasteczka, chcąc zemścić się na zdradzającym ją w jej mniemaniu mężu, postanawia mu udowodnić, że burmistrzem może zostać każdy i przebrana za żebraczkę, udaje się do miasta żeby znaleźć kogoś, kogo mogłaby namówić na udawanie przed burmistrzem eksperta od ekonomii. Spotyka dwóch cwaniaków i od tej chwili zaczyna się ciągnące się przez całą sztukę pasmo nieprzewidzianych zdarzeń i omyłek. W dodatku na wieść o tym, że gdzieś w Polsce pojawił się geniusz od spraw gospodarczych, do miasteczka przyjeżdża sam minister gospodarki. Od tego momentu kariera cwaniaków zaczyna się toczyć w błyskawicznym tempie. Ale na końcu następuje nieoczekiwany zwrot akcji, który cały misternie ułożony plan, wywraca do góry nogami. Wszystko bowiem okazuje się wielką mistyfikacją. Widz w pewnym momencie zrozumie, że został wciągnięty przez aktorów w grę, w którą sam uwierzył. W przedstawieniu niebagatelną rolę odgrywa również papuga, która co chwila we wszystko się wtrąca, stając się mimo woli centralną postacią sztuki. Całość jest satyrą na płyciznę intelektualną i moralną naszych czasów. Nie trzeba czegoś umieć, wystarczy być odpowiednio bezczelnym i chwalić się znajomościami żeby zrobić karierę. Karierę po polsku.
Komedia, prawdziwa komedia.

Career in Polish is an art about two clever people who unexpectedly make a clerical „career” for themselves. By chance, the wife of the mayor of a small town, wanting to take revenge on her husband cheating on her in her opinion, decides to prove to him that anyone can be a mayor and disguised as a beggar, goes to the city to find someone who she could persuade to pretend to be an expert mayor from economics. He meets two clever people and from that moment begins a series of unforeseen events and mistakes that stretch out throughout the play. In addition to the news that somewhere in Poland there appeared a genius in economic affairs, the Minister of Economy himself comes to town. From this moment on, the career of smart guys begins at a rapid pace. But at the end there is an unexpected twist, which turns the whole intricately arranged plan upside down. Everything turns out to be a great mystification. The viewer will at some point understand that he was dragged by the actors into a game he believed in. The parrot also plays a significant role in the performance, which every now and then interferes in everything, becoming despite the will the central figure of art. The whole is a satire on the intellectual and moral shallows of our time. You don’t need to be able to do something, all you have to do is be insolent and brag about making friends. Career in Polish.
 Comedy, real comedy.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×