Wycieczka na Puławy i okolice

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Osada lokowana była w 1572 roku obok hutniczej osady Hamry, która stanowiła później przysiółek Puław. Owe Hamry występujące w dokumentach już w 1541 roku również pod nazwą Hamzle (kuźnia), od 1570 roku były we władaniu Żyda Abrahama, zajmującego się przetwarzaniem surówki żelaza na stal i produkcją wyrobów żeliwnych. Stosownym będzie tu wspomnieć, że tereny te stanowiły w minionych wiekach ośrodek hutnictwa żelaza. Wydobywano tu karpacką niskoprocentową rudę żelaza (darniówkę), przetapiana metodą dymarkową i przekuwaną w miejscowych kuźnicach, zwanych hamrami. Dziś o tym świadczą jedynie nazwy miejscowości, lasów jak: Rudawka Rymanowska, Rudawka Jaśliska, las Szachty (kopalnie) i wymienione Hamry. Wieś Puławy dzieliła się dawniej na Dolne i Górne. Zamieszkana była głównie przez Łemków, obok których mieszkali Polacy, Żydzi i dwie rodziny cygańskie. Dolne Puławy ciągnęły się od doliny Wisłoka, na wschód do miejsca, gdzie dziś kończy się zabudowa. Dalej od stojącej w granicach cerkwi i cmentarza, doliną na południe ciągnęły się Puławy Górne.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×