Zwierzęta w moim obiektywie – 2011

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Zwierzęta w moim obiektywie to próba pokazania zwierzaków tak jak ja je widzę. Często są one gośćmi na moich fotografiach, lub tematem głównym. Czasem są pokazane tylko we fragmencie, czasem w całości. Wszystko zalerzy od dnia, od chwili, emocji, które mnie dotykają. Poniżej znajdziemy m.in. konie motyle, żmiję zygzakowatą, Sonię (pies mojej ciotki) czy łabędzie.

Animals in my lens – 2011

Animals in my lens are an attempt to show animals as I see them. They are often guests in my photographs or the main topic. Sometimes they are shown only in a passage, sometimes in whole. Everything depends on the day, the moment, the emotions that affect me. Below you will find, among others horses, butterflies, vipers, Sonia (my aunt’s dog) or swans.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×