Stadnina Stary Łupków 2015

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Stadnina Stary Łupków jest przepięknie położona kilometr za Końcem Świata u stóp Przełęczy Łupkowskiej na pograniczu Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Otoczona zewsząd łagodnymi dolinami i wzgórzami łąk oraz zalesionymi grzbietami Pasma Granicznego. Hucuły przez okrągły rok cieszą się wolnością chowu bezstajennego. W skwarze dnia przepadają przebywać w modrzewiowym lesie, potarzać się w podmokłych łąkach, czy poszukać w dzikim sadzie jabłek. Śnieżną zimą zazwyczaj pilnują balotów sianokiszonki, ale kiedy wieje mroźny wiatr, schodzą nad potok do doliny, gdzie zbite w ciasny krąg, ogrzewają siebie nawzajem.

The Old Shale Stud is beautifully located a kilometer after the End of the World at the foot of the Łupkowska Pass on the border of the Bieszczady and the Low Beskids. Surrounded by gentle valleys and hills of meadows and wooded ridges of the Border Range. Hucułs enjoy the freedom of reactive farming for the whole year. In the glare of the day, they are lost in the larch forest, shivering in wet meadows or looking for apples in the wild orchard. Snowy winter is usually watched by bales of silage, but when the wind is blowing, they descend to the stream to the valley, where they get stuck in a tight circle, they heat each other.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×