Łabędzie z Drawska Pomorskiego

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Łabędzie z Drawska Pomorskiego to duża grupa tych ptaków, która przebywa na terenie jeziora położonego w centrum miasta. Drawsko Pomorskie – miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, siedziba powiatu drawskiego oraz gminy miejsko-wiejskiej Drawsko Pomorskie.

Są to najcięższe obecnie w Polsce ptaki zdolne do aktywnego lotu. Aby wzbić się w powietrze potrzebują zbiornika wodnego, na którym wykonują kilkudziesięciometrowy rozbieg. Czasami startują też z rozległej, płaskiej powierzchni ziemi lub zamarzniętej tafli jeziora lub rzeki. Wzbijają się w powietrze zawsze pod wiatr, dopiero później zmieniają kierunek lotu. Powoli nabierają wysokości intensywnie pracując skrzydłami.

Swans from Drawsko Pomorskie are a large group of these birds that reside in the lake located in the city center. Drawsko Pomorskie – a town in north-western Poland, in West Pomeranian Province, the county seat of Drawsko and urban-rural commune Drawsko Pomorskie.

These are the heaviest birds in Poland capable of active flight. In order to rise into the air, they need a water reservoir, on which they perform a few dozen meters run. Sometimes they also start from a large, flat surface of the earth or a frozen lake or river. They always blow up into the wind, only later they change the direction of the flight. Slowly gain height by working intensively with wings.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×