Zamek Sobień i Lotnisko w Bezmiechowej

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Zamek Sobień i Lotnisko w Bezmiechowej i Solina

Zamek Sobień to średniowieczna warownia powstała już w XIII wieku dla obrony szlaku wzdłuż doliny Sanu. W 1389 roku murowany już wówczas zamek został nadany przez Władysława Jagiełłę ryc­er­skiemu rodowi Kmitów. Niestety już w XVI wieku zamek Sobień został zniszczony przez Węgrów, po czym jego właściciel przeniósł się do Leska, a zamek począł popadać w ruinę, z której już się nigdy nie podniósł.

Lądowisko Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej. Pasy startowe trawiaste nieoznakowane. Lądowanie w kierunku północnym, ponieważ drogi startowe wznoszą się znacząco na kierunku 01. Dolne lądowisko wznosi się nieco łagodniej, szczególnie w końcowej części drogi startowej 01. W części szczytowej lądowiska budynek AOS.

Sobień Castle and the Airport in Bezmiechowa and Solina

The Sobień Castle is a medieval fortress founded in the 13th century to protect the trail along the San Valley. In 1389, the already bricked castle was granted by Władysław Jagiełło to the knights of the Kmita family.
It had to be a beautiful and rich castle, since at the beginning of the 15th century it was the residence of King Władysław Jagiełło, who had just been married to Elżbieta Granowska. Unfortunately, already in the 16th century, the Sobień castle was destroyed by the Hungarians, after which its owner moved to Lesko, and the castle began to fall into ruin, from which he never rose again.

Landing point of the Academic Glider Center of the Rzeszów University of Technology. Grass runways unmarked. Northbound landing, because runways rise significantly in the direction of 01. The lower landing pad rises slightly more smoothly, especially in the final part of the 01 runway. In the top part of the landing field, the AOS building.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×