Zamek Ogrodzieniec – ogromne ruiny

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Zamek Ogrodzieniec – ruiny zamku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Podzamcze w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, około 2 km na wschód od Ogrodzieńca. Zamek został wybudowany w XIV – XV w. przez ród Włodków Sulimczyków. Pierwsze umocnienia w miejscu późniejszego zamku stanęły za panowania Bolesława Krzywoustego. Zrównał je z ziemią najazd tatarski w 1241 r. Na ich miejscu w połowie XIV w. zbudowano zamek gotycki – siedzibę rodu rycerskiego Włodków Sulimczyków. Warownia była doskonale wkomponowana w teren: z trzech stron osłaniały ją wysokie skały, a obwód zamykał kamienny mur, wjazd prowadził wąską szczeliną między skałami.
Na sąsiadującym z zamkiem rynku w Podzamczu znajduje się kaplica, która została wybudowana z elementów zamkowych (portal, ślimacznice, gzyms). W jej wnętrzu znajdują się oryginalne elementy z kaplicy zamkowej w baszcie bramnej – zwornik sklepienia, kula armatnia, która miała wpaść do zamku w czasie potopu szwedzkiego oraz renesansowa figura Matki Boskiej.

Ogrodzieniec Castle – ruins of a castle lying on the Kraków-Częstochowa Upland, built in the so-called Eagles’ Nests, in the village of Podzamcze in the Silesian Voivodeship, in the Zawiercieński poviat, about 2 km east of Ogrodzieniec. The castle was built in the XIV-XV cent. By the Włodków Sulimczyków family. The first fortifications in the place of the later castle stood during the reign of Bolesław Krzywousty. The Tartar invasion equaled them in 1241. In their place in the mid-fourteenth century, a Gothic castle was built – the seat of the Knight family of Włodków Sulimczyków. The stronghold was perfectly integrated into the area: on three sides it was covered with high rocks, and the perimeter was closed by a stone wall, the entry led by a narrow gap between the rocks.
There is a chapel on the neighboring market square in Podzamcze, which was built of castle elements (portal, scrolls, cornice). Inside, there are original elements from the castle chapel in the gate tower – a keystone in the vault, a cannonball that was supposed to fall into the castle during the Swedish Deluge and a Renaissance figure of the Mother of God.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×