Rowerowy freeride

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Rowerowy freeride ze Ściany Olzy w Rudawce Rymanowskiej.

Znajomi (Reco RecusPancz GBn Crew) wpadli na niebezpieczny pomysł zjazdu ze Ściany Olzy w Rudawce Rymanowskiej na rowerach. Za pierwszym razem nikt nie wiedział jak to się skończy, a później nie chcieli zejść 🙂

Freeride

Freeride (FR) jest to ekstremalna odmiana jazdy na rowerze. Ciężko jest go umieścić w jakichś konkretnych ramach gdyż Freeride domyśle ma być jazdą bez ograniczeń, jest tym co sprawia radość i daje wolność podczas jazdy. Głównym elementem wspólnym różnych odmian FR jest kierunek jazdy, w dół. Dlatego bywa nazywany kolarstwem grawitacyjnym. Istnieją trasy Freeride’owe które naszpikowane są wszelkiego rodzaju przeszkodami jak bandy, hopy, czy kładki lub dla odmiany kręte, wolne i kamieniste zmuszające do walki o przetrwanie. Lecz w czystej postaci jest to jazda poza jakimikolwiek trasami, najlepiej w dziewiczym terenie, bez zasad. Ściana Olzy w Rudawce Rymanowskiej jest pięknym przykładem Freeride’owego vertical’a (vertical-pion). Dla postronnego obserwatora jest zwykłym osuwiskiem kamiennym a dla wprawnego oka miejscem do świetnej lecz niebezpiecznej zabawy. Zjechanie jej wymaga sporo odwagi i jeszcze więcej umiejętności, lecz zapewnia niezapomniane doznania.

Bicycle freeride from the Olza Wall in Rudawka Rymanowska.
Friends (Reco Recus and Pancz GBn Crew) came up with a dangerous idea of going down from Olza’s Wall in Rudawka Rymanowska on bicycles. The first time nobody knew how it would end, and later they did not want to leave 🙂

Freeride

Freeride (FR) is an extreme variety of cycling. It’s hard to put it in any specific context because Freeride is supposed to be unrestricted, it’s what gives joy and gives freedom while driving. The main common element of the different FR varieties is the driving direction, downwards. That is why it is sometimes called gravitational cycling. There are Freeride routes that are packed with all kinds of obstacles like bands, hops or footbridges, or for a change, winding, slow and stony ones forcing us to fight for survival. But in pure form, it is a ride of any routes, preferably in virgin terrain, without rules. Olza’s wall in Rudawka Rymanowska is a beautiful example of the Freeride vertical (vertical-pion). For an outside observer it is an ordinary rock landslide and for a trained eye a place for great but dangerous fun. It takes a lot of courage and more skills to ride it, but it provides an unforgettable experience.

Rudawka Rymanowska i Ściana Olzy

Pomiędzy Wzgórzem Rymanowskim a północnym znajduje się szczególne miejsce, choć ukryte przed wędrowcami przemierzającymi Główny Szlak Beskidzki. Jest to Rudawka Rymanowska położona nad górską rzeką Wisłok, która pomiędzy tutejszymi wzniesieniami Beskidu wyrzeźbiła w skalnym podłożu piękny jar. Jego fragment możemy dostrzec z mostu nad Wisłokiem. Najbardziej wyjątkowy odcinek przełomu Wisłoka znajduje się nieco dalej na północ – właśnie w Rudawce Rymanowskiej, gdzie erozyjne wody górskiej rzeki wytworzyły ogromną wychodnię fliszu karpackiego tworząc największą w Polsce odkrywkę oligoceńskich łupków menilitowych, którą nazwano Ścianą Olzy.
Ściana wznosi się na blisko 40 metrów, tworząc tym samym imponujące urwisko nad skalistym korytem Wisłoka. Przede wszystkim wyraziście odsłania skutki nasuwania się skalnych płaszczowin karpackich, a silnie zdeformowane warstwy tworzą niesamowite kształty. Widzimy ostre załamania w kształcie litery „V”, z których warstwy skalne odchodzą na boki prostymi skrzydłami. Są też fałdy ciągnione powstałe w wyniku przesuwania się skalnych ławic.

Kilkaset metrów powyżej Skały Olzy znajduję się Ścianka z której przez cały rok spływa woda.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×