Recki na rowerze

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Recki na rowerze to szybki wypad z Reckim i Basikiem na jedną z okolicznych górek. Okazało się, że Recki mógł zjechać tylko 2 razy bo własciele nas przegonili. Czasem mam wrażenie, że jazda na rowerze jest dla Reckiego wszystkim, że nawet ptrzyjaciele znaczą dla niego mniej niż rowery.

Recki cycling is a quick trip with Reckim and Basik on one of the nearby hills. It turned out that Recki could only come down twice because our owners chased us away. Sometimes I have the impression that cycling is for Recki all that even the men mean less to him than bicycles.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×