BMX’em i nie tylko po Rymanowie

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

BMX’em i nie tylko po Rymanowie czyli zgrana ekipa dobrze się bawi

Miałam przyjemność zapoznać się z resztą ekipy z Rymanowa. Chłopaki jeżdżą na BMX’ach, deskach, longbordach, zjazdówkach i dobrze się bawią 😛 Poniżej kilka rzeczy, które „katowali” przed budową skateparku w Rymanowie.

BMX – Z angielskiego Bicycle Moto Cross – równocześnie nazwa roweru jak i rodzaju kolarstwa, które powstało w USA w latach 70-tych. Rower ten jest używany głównie do wykonywania ewolucji oraz do wyścigów na bardzo krótkich dystansach z wykorzystaniem przeszkód.

Dyscypliny

street, czyli jak nazwa wskazuje jazda w mieście, wskakiwanie na mury, schodki, poręcze itp.,
vert, czyli skakanie po pionowych rampach,
flatland, czyli mocno widowiskowe ewolucje wykonywane na terenie płaskim
park, czyli jazdę w specjalnie zaprojektowanych do tego parkach (tzw. skateparki),
dirt, czyli najczęstsze określenie skoków na specjalnie zaprojektowanych do tego torach.
We wszystkich odmianach freestyle’owych odbywają się zawody międzynarodowe na całym świecie. Do najpopularniejszych należy cykl X-Games.

BMX and not only after Rymanów, that is a well-knit team is having fun
I had the pleasure of getting acquainted with the rest of the team from Rymanów. Guys ride BMXs, boards, longboards, downhill and have fun: P Below are a few things that „katowały” before building a skatepark in Rymanów.

BMX – From English Bicycle Moto Cross – at the same time the name of the bike as well as the type of cycling that was created in the USA in the 1970s. This bike is mainly used for evolution and for racing at very short distances using obstacles.

Disciplines

street, i.e. as the name indicates, driving in the city, jumping on walls, stairs, handrails, etc.,
vert, i.e. jumping on vertical ramps,
flatland, or highly spectacular evolutions performed on flat terrain
park, or driving in specially designed parks (so-called skate parks),
dirt, or the most common determination of jumps on specially designed tracks for this.
Freestyle international events take place all over the world. The most popular cycle is X-Games.

Pancz GBn Crew

Reco

Moonshine

Toms

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×