„Wszystko przez judasza” – premiera

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

„Wszystko przez judasza”- Andrzej Ballo

Do czego służy mały otwór w drzwiach? W tej sztuce znajdziecie odpowiedź na to przekorne pytanie. Perypetie dwóch małżeńskich par mieszkających na tym samym piętrze wiedzione komediowym korowodem złożonym z zabawnych i błyskotliwych dialogów. Anatomia wścibstwa, zazdrości, zdrady i chciwości. Matematyka perfidii, pomysłowości, hipokryzji i egoizmu. Świat naukowców kontra świat artystów.

Piotr, Ada, Karol i Hanna – postaci ciekawie zarysowane i niebanalne w sieci dziwnych. Wręcz nieoczekiwanych sekwencji i powiązań. Komedia z filozoficznym przesłaniem traktująca o ludzkich słabościach, niezależnych w tym wypadku od intelektu i zdolności człowieka. Wszyscy jesteśmy wystawiani nieustannie na pokusy i zazwyczaj bywamy wobec nich bezsilni. Wartka intryga z zaskakującym epilogiem. Jest tu też Szekspir i Tarantino. I to dosłownie. Po obejrzeniu tej sztuki inaczej spojrzycie na sąsiadów, być może i wymienicie drzwi. Konwencja tej sztuki to oczywiście kryminał. Czarny jak humor.

„Everything through the peephole” – Andrzej Ballo

What is the small hole in the door for? In this play, you will find the answer to this contradictory question. The adventures of two married couples living on the same floor, led by a comedy procession made of funny and witty dialogues. Anatomy of prying, jealousy, betrayal, and greed. Mathematics of perfidy, ingenuity, hypocrisy, and egoism. The world of scientists versus the world of artists.

Piotr, Ada, Karol, and Hanna – characters interestingly outlined and remarkable in the network of strange, almost unexpected sequences and connections. Comedy with a philosophical message that treats human weaknesses, independent in this case from the intellect and human ability. We are all constantly exposed to temptations and we are usually powerless. A quick intrigue with a surprising epilogue. There is also Shakespeare and Tarantino. And literally. After looking at this art, you will look at your neighbors differently, perhaps you can replace the door. The convention of this art is, of course, a crime story. Black like humor.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×