„Andropauza 2, czyli męska rzecz być z kobietą”

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Andropauza 2 „Nie ma niewiast w naszej chacie”… dopóki się nie pojawią. To właśnie kobieta determinuje losy pięciu sympatycznych bohaterów w sile wieku znanych Państwu ze sztuki Jana Jakuba Należytego „Andropauza – męska rzecz! Zdecydowana odpowiedź na Klimakterium” zagranej w ciągu dwóch sezonów 500 razy!!

Przed nami nowe przygody roztańczonych, rozśpiewanych i pełnych wigoru pensjonariuszy – członków kultowej formacji tanecznej „Andropauza Dance”. Czy ich przyjaźń przetrwa próbę… sił w zabieganiu o względy kobiety bezwzględnej i bezwzględnie pięknej? Czy wśród wielu różnic
między mężczyzną a kobietą może pojawić się jeszcze jedna różnica – różnica wieku? I na ile jesteśmy silni, żeby umieć być sami?

Męska rzecz być z kobietą, problem pojawia się wtedy kiedy ona jest jedna, a ich pięciu. Autor wychodząc z założenia, że nie ma problemów, są tylko rozwiązania zapewnia o szczęśliwym zakończeniu. Dla kogo? O tym będziecie mogli przekonać się Państwo sami, bo wojna płci jest odwieczna i w PESEL nie zagląda. Dlatego sztukę dedykujemy Widzom w każdym wieku.

Obsada: Maciej Damięcki, Marek Siudym, Piotr Dąbrowski, Michał Pietrzak, Agata Załęcka

„There are no women in our hut” … until they appear. It is the woman who determines the fate of five lovable heroes in the power of the century known to you from the art of Jan Jakub Nalepełego „Andropause – male thing, a definite response to the Climacterium” played in two seasons 500 times !!

We are facing new adventures of dancing, singing and vigorous residents – members of the cult dance formation „Andropauza Dance”. Will their friendship survive the trial … strength in pursuit of the ruthless and ruthlessly beautiful woman? Is among many differences
There may be another difference between a man and a woman – age difference? And how much are we strong enough to be able to be alone?

The male thing to be with a woman, the problem arises when she is one and their five. The author, assuming that there are no problems, only solutions provides for a happy ending. For whom? You will be able to see for yourself about this, because the war of sex is eternal and does not look into PESEL. That is why we dedicate art to viewers of all ages.

Starring: Maciej Damięcki, Marek Siudym, Piotr Dąbrowski, Michał Pietrzak, Agata Załęcka

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×