„Performance cieniowy” grupy warsztatowej Zlepione Ciała

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

„Performance cieniowy” grupy warsztatowej Zlepione Ciała

Performance cieniowy to efekt kilkutygodniowej pracy młodych adeptów sztuki, którzy podczas warsztatów teatralnych po raz pierwszy mieli okazję zmierzyć się z techniką cieni. Cienie rzucane przez dłonie aktorów przedstawiają historię, która mówi o etapach życia człowieka tu, na ziemi. Ta opowieść pomoże znaleźć odpowiedź na pytanie: czy warto? Czy warto karmić kolejne dni rutyną? Czy może lepiej oswoić się z myślą, iż nikt nie jest w stanie dać nam abonamentu na szczęście i lepiej zacząć kraść je spod lady… i żyć w pełni. Wolnym.

„Shadow Performance” of the Zlepione Ciała workshop group

The shadow performance is the result of a few weeks of work by young art adepts who during theatrical workshops had the opportunity to face the shadow technique for the first time. Shadows cast by actors’ hands show a story that tells about the stages of human life here on earth. This story will help you find the answer to the question: is it worth it? Is it worth feeding the next days with routine? Is it better to get used to the idea that no one is able to give us a subscription for good luck and it’s better to steal them from under the counter … and live fully. Free.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×