Lipcowa sesja a la wróżka

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Lipcowa sesja a la wróżka z Szelką na Rudawce Rymanowskiej.

Rudawka Rymanowska kryje wiele niespodzianek. Jeśli ktoś to miejsce dobrze to wie gdzie mogą powstać niezwykłe zdjęcia. Moim ulubionym miejscem do zdjęć jest ściana, z której przez cały czas spływa woda. w lecie jest obrośnięta mchem i nielicznymi roślinami a w zimie zwisają z niej ogromne lodospady. To niezwykłe miejsce bardzo często gości na moich zdjęciach. Gdy mam czas i rzeczy do przemyślenia, często można mnie tam zastać.

July session a la fairy with Szelka at Rudawka Rymanowska.

Rudawka Rymanowska has many surprises. If someone else knows this place, then he / she knows where unusual photos can be made. My favorite place for photos is the wall from which water flows all the time. in the summer it is covered with moss and few plants, and in the winter huge waterfalls hang from it. This is an unusual place very often seen in my photos. When I have time and things to think about, you can often find me there.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×