Polska przyroda czyli jak ją to widzę

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Polska przyroda czyli jak ją to widzę

Polska przyroda jest różnorodna, piękna i nieprzewidywalna. Przynajmniej ja ją tak widzę. Coraz częśćiej mam okazję jeździć po polsce (taka mam pracę) i czasem mam okazję coś zwiedzić. Właśnie dzięki takim momentom mogę zobaczyć jak różne tereny mamy w naszym kraju.

Polish nature, or how I see it

Polish nature is diverse, beautiful and unpredictable. At least I see her that way. I have an opportunity to drive around Poland (I have such a job) and sometimes I have the opportunity to visit something. It is thanks to such moments that I can see how different areas we have in our country.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×