Polany Surowiczne – nieistniejąca wieś

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Polany Surowiczne (łem. Пoляни Суровичні), to nieistniejąca obecnie wieś łemkowska. Położona w dolinie Surowicznego Potoku, lewego dopływu Wisłoka. Obecnie po dawnej wsi nie zostało wiele. Wybijającym się elementem krajobrazu jest przycerkiewna dzwonnica. Do 2012 roku popadająca w ruinę. Obecnie jej sytuacja zmieniła się na korzyść, bowiem od tego czasu trwa remont prowadzony przez grupkę zapaleńców. Związanych z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz członków Stowarzyszenia „Magurycz” i „Styków”. Od połowy 2015 roku, teren na którym stoi dzwonnica i cmentarz zostały przejęte przez Stowarzyszenie Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”.

Polany Surowiczne (Łem. Пoляни Суровичні), is now a non-existent Lemko village, located in the valley of Surowiczny Potok, the left tributary of the Wisłok river. Currently, there is not much left of the old village. The towering element of the landscape is the bell tower, until 2012 falling into ruin. Currently, her situation has changed in favor, because since then, the renovation has been underway by a group of enthusiasts associated with the Electrical Department of the Warsaw Polytechnic and members of the Association „Magurycz” and „Styków”. Since mid-2015, the area on which the belfry and the cemetery stands has been taken over by the Association of the Brotherhood of the Greek Catholic Youth „Sarepta”.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×