Czeremcha – puszczone wsie Beskidu Niskiego

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×
Czeremcha leży przy samej granicy, w dolinie niedużego jeszcze potoku Bełcza. Nazwa pochodzi od rosnącego pospolicie w okolicy drzewa i jest pochodzenia ruskiego. Wieś założono w roku 1527. Zasadzcami, na mocy przywileju biskupiego byli Ihnat Chłapiec oraz Michał Zubryń z Daliowej. Powstała jako przedłużenie terenów równocześnie lokowanego sąsiedniego Lipowca, stąd jej pierwotne określenie: Lipowiec – Czeremcha. Na zakończenie pewna ciekawostka. Na granicy Lipowca i Czeremchy stoją takie oto niezwykłe tablice podające odległość do miasta Babadag w Rumunii oraz do Przylądka Północnego ( po norwesku Nordkapp) najdalej wysuniętego na północ miejsca w Europie. Miasto Babadag pojawia w tytule zbioru esejów Andrzeja Stasiuka „Jadąc do Babadag”.
Czeremcha is located at the very border, in the valley of a still small Bełcza stream. The name comes from the growing common in the area of the tree and is of Russian origin. The village was founded in 1527. Zasadzcami, under the episcopal privilege were Ihnat Chłapiec and Michał Zubryń from Daliowa. It was created as an extension of the premises of the neighboring Lipowiec, and its original term: Lipowiec – Czeremcha. At the end of a curiosity. On the border between Lipowiec and Czeremcha, there are unusual boards showing the distance to the city of Babadag in Romania and to the North Cape (Norwegian Nordkapp), the northernmost place in Europe. The city of Babadag appears in the title of Andrzej Stasiuk’s collection of essays „Coming to Babadag”.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×