Przyroda 2013 – czyli to co nie wszyscy widzą

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Przyroda, in. natura  – w najszerszym znaczeniu wszechświat, rzeczywistość. Termin ten obejmuje także zjawiska fizyczne oraz życie – bez uwzględnienia wytworów i oddziaływania ludzi. wszystko co nas otacza, ale nie wszyscy widzą tą różnorodność. Kwiaty na łąkach w kazdym możliwym odcieniu, górki i widoki, zwierzeta, no i oczywiście ścianka w rudawce rymanowskiej. A także tamy zrobione przez bobry.

Nature, others nature – in the widest sense, the universe, reality. The term also includes physical phenomena and life – without taking into account products and human impact. everything that surrounds us, but not everyone can see this diversity. Flowers in the meadows in every possible shade, hills and views, animals, and of course a wall in Rudawka Rymanowska. And also dams made by beavers.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×