Jeziorka Duszatyńskie, rezerwat Zwiezło – Chryszczata

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Jeziorek w Bieszczadach jak na lekarstwo. Jest ogromne „Bieszczadzkie morze”, jest sporo mniejszych i większych stawów, natomiast jeziorka są w zasadzie trzy (a przynajmniej takie, na które przyjęło się mówić „jeziorka”): dwa duszatyńskie oraz położone całkiem niedaleko od nich, niewielkie jeziorko k.Huczwic u północnych stoków Chryszczatej, zwane Bobrowym. Warto zatem zobaczyć je podczas pobytu w Bieszczadach, zwłaszcza te bardziej znane – Jeziorka Duszatyńskie.
Wspomniane jeziorka, znajdują się na trasie szlaku czerwonego (Główny Szlak Beskidzki), na odcinku biegnącym z Komańczy na Chryszczatą (opis szlaku pod linkiem na dole strony). Teren na którym się znajdują objęty jest ochroną – rezerwat przyrody „Zwiezło” o pow. 2,2 ha. Nazwa rezerwatu nawiązuje bezpośrednio do wydarzeń z roku 1907, kiedy to jeziorka powstały. Po długotrwałych opadach, przesiąknięte wodą warstwy łupków stały się doskonałym podłożem, po którym ześlizgnęły się (zwiezły) ze stoków warstwy skalne i ziemia wraz z lasem i runęły w kierunku potoku Olchowaty, przegradzając go i tamując przepływ wody w wyniku czego powstały 3 jeziorka osuwiskowe.

Lakes in Bieszczady as a medicine. There is a huge „Bieszczady sea”, there are a lot of smaller and larger ponds, while the lakes are basically three (or at least the ones called „lakes”): two Duszatinskie and a small lake not far from them, a small lake near Huczwice northern slopes of Chryszczata, called Bobrowy. It is therefore worth seeing them during your stay in the Bieszczady Mountains, especially the more well-known – Duszatyn Lakes. These lakes are located on the route of the Red Trail (Main Beskids Trail), on the section running from Komańcza to Chryszczata (description of the trail at the link at the bottom of the page). The area they are on is under protection – the „Zwiezło” nature reserve with an area of 2.2 ha. The name of the reserve refers directly to the events of 1907, when the lakes were created. After prolonged rainfall, the shale-soaked layers of shale became an excellent substrate, after which the rock layers and soil along with the forest slipped from the slopes and fell towards the Olchowaty stream, separating it and stopping the flow of water resulting in 3 landslide lakes.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×