Konie moim okiem – wystawa fotografii

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Pomysł na wystawę „Konie moim okiem” wziął się z mojej pasji oglądania
i rejestrowania tych zwierząt poprzez obiektyw aparatu.
Konie są moją pasją, siłą, spokojem i marzeniem. Chodzę na pastwisko gdy jestem zdenerwowana czy smutna, dzięki tym zwierzętom wraca do mnie spokój i pasja. Dla mnie konie są przyjaciółmi chociaż nie raz potrafią napędzić mi stracha o piątej rano na pastwisku. Dzięki moim wycieczkom miałam okazję widzieć je w różnych sytuacjach. Ale tutaj chciałam pokazać przede wszystkim ich piękno i to jak ja je postrzegam. Sama nie jestem właścicielką konia, niestety, jednakże dzięki uprzejmości wielu sympatycznych ludzi, właścicieli stadnin, miałam okazję sfotografować te piękne stworzenia oraz możliwość wejścia w przestrzeń należącą do nich. Na zdjęciach wystawy można zobaczyć moje spojrzenie na te zwierzęta, są fragmenty ich ciał, są konie na pastwisku, zwierzęta w ruchu.  Dodatkową ciekawostką jest to, że na zdjęciach udało mi się uwiecznić różne rasy koni: Fryzyjskie, Hucuły,  Arabski czy Halfinger. Konie pochodzą z czterech niezwykłych miejsc: Ostoja w Lipowcu, Rancho „Texas” Posada Górna, Hodowla koni fryzyjskich w Kochcicach oraz Stajnia Portosówka w Mirowie.

The idea for the exhibition „Horses with my eye” came from my passion of watching and recording these animals through the camera lens. My heart is my passion, strength, peace and dream. I go to the pasture when I am upset or sad, thanks to these animals, peace and passion return to me. For me, horses are friends, although they can drive me a scarecrow at five o’clock in the pasture. Thanks to my trips I had the opportunity to see them in different situations. But here I wanted to show, above all, their beauty and how I perceive them. I am not the owner of a horse myself, unfortunately, however, thanks to the courtesy of many nice people, stud owners, I had the opportunity to photograph these beautiful creatures and the opportunity to enter the space belonging to them. In the pictures of the exhibition you can see my view of these animals, there are fragments of their bodies, there are horses in the pasture, animals in motion. An additional curiosity is the fact that I was able to capture different breeds of horses in the pictures: Frisian, Hucuła, Arabski and Halfinger. The horses come from four unusual places: Ostoja in Lipowiec, Rancho „Texas” Posada Górna, Breeding of Friesian horses in Kochcice and Stajnia Portosówka in Mirów.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×