Jak się wszystko zaczęło

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Witam, wszystkich na mojej stronie!

Jak się wszystko zaczęło

Nazywam się Nina Przybylska. Jestem po Państwowym Pomaturalnym Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie, po kierunku Fotografia.
Skończyłam Sanocki PWSZ, kierunek grafika komputerowa.
Ze sztuką mam kontakt od 8 roku życia, kiedy uczyłam się malować.
Dziś zajmuję się fotografią od dłuższego czasu. Na początku fotografowałam amatorsko. Teraz jeżdżę po całej Polsce i fotografuję nie tylko miasta i przyrodę ale przede wszystkim aktorów podczas różnych spektakli, dodatkowo zaczęłam zajmować się projektowaniem plakatów do spektakli.

Z fotografią jest tak jak ze wszystkim, człowiek przez cały czas popełnia błędy
i się uczy. Tu, na tej chciałabym wam pokazać moje błędy, spostrzeżenia
i mój punkt widzenia świata przez obiektyw. Staram się nie ingerować w zdjęcia, gdyż twierdzę, że wiele efektów jesteśmy w stanie osiągnąć bez „Photoshopa”. Jeżeli już obrabiam to najczęściej portrety, twarze i niedoskonałości ale nie wszystko. Człowiek przecież jest niedoskonały, a chwila nieuwagi może odmienić całe życie. Raz na lepsze, raz na gorsze…

Hello, everyone on my site!

How it all began


My name is Nina Przybylska. I am after the State College of Culture Animators and Librarians in Krosno, after the direction of Photography.
I finished Sanocki PWSZ, computer graphics.

I have been in contact with art since I was 8 when I was learning to paint.
Today I have been dealing with photography for a long time. At the beginning I was photographing amateurly. Now I travel all over Poland and take photographs not only of cities and nature, but above all of actors during various performances, and additionally I started to design posters for performances.


With photography is just like with everything, people make mistakes all the time
and learns. Here, at this, I would like to show you my mistakes and insights
and my point of view of the world through the lens. I try not to interfere in photos, because I claim that we can achieve many effects without „Photoshop”. If I already do it, it’s usually portraits, faces and imperfections, but not everything. Man is imperfect, and the moment of inattention can change his whole life. Once for the better, once for worse …

Jak się wszystko zaczęło

Mam nadzieję, że znajdziecie chwilę, by zostawić ślad po sobie w formie komentarza 🙂

I hope you will find a moment to leave a trace of yourself in the form of a commentary 🙂

Related Articles

2 thoughts on “Jak się wszystko zaczęło

  1. Dotarłem tu dopiero teraz jest tu kilka swietnych zdjęć przynajmniej w mojej ocenie . Ujełas mnie stwierdzeniem dotyczącym fotoszopa i niedoskonałości .Prostymi srodkami możemy pokazac prawdę ale to wielka sztuka nimi operować. Brawo ……….za te obrazy ,twórz idziałaj bo masz talent.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×