Bo czasem potrzebujemy przerwy…

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

„Bo czasem potrzebujemy przerwy, aby zrozumieć i docenić co jest dla nas ważne i jak wiele możemy stracić”

Witam, wszystkich po sporej przerwie i od razu przepraszam za nią… czasem potrzebujemy przerwy lub po prostu jesteśmy do niej zmuszeni.

Niestety ostatnio nie byłam w stanie aktualizować strony i fb. Złożyło się na to kilka rzeczy: przygotowania do obrony, sprawy osobiste i praca.

Dlatego jeszcze raz chciałam przeprosić i postaram się powoli nadrabiać zaległości a jest co 🙂

A tak przy okazji – kto ma Nikona

Sprawdźcie sobie na stronie czy wasz model nie ma żadnych usterek fabrycznych… Moje D750 właśnie znajduje się w serwisie ponieważ okazało się, że ma wadę fabryczną. Firma Nikon płaci za wszystko z swojej kieszeni…

„Because sometimes we need a break to understand and appreciate what is important to us and how much we can lose”

Hello, everyone after a big break and I apologize for it immediately … sometimes we need a break or we are simply forced to do it.

Unfortunately, recently I was unable to update the site and fb. Several things contributed to this: defense preparations, personal matters and work.

That’s why I wanted to apologize again and I will try to catch up slowly and that’s what 🙂

By the way – who has Nikon

Check on your website whether your model has no factory malfunctions … My D750 is just on the site because it turned out that it has a manufacturing fault. Nikon pays for everything from his pocket …

http://www.nikon.pl/pl_PL/service-and-support/service-advisories.tag

Czasem potrzebujemy przerwy

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×