Wiosenna sesja na strychu

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Wiosenna sesja na strychu powstała na strychu domu, który jest już w ewidencji zabytków. Już nikt w nim nie mieszka. Dzięki temu to miejsce będzie często ukazywane na moich fotografiach. Dom ten znajduje się w Rymanowie.

Moimi wspaniałymi modelkami były moje przyjaciółki Szelka i Pati. Nie było konkretnego pomysłu na styl sesji, po prostu stwierdziłyśmy, że trzeba wykorzystać to piękne miejsce.

The spring session in the attic was created in the attic of the house, which is already in the register of monuments. No one lives in it anymore. Thanks to this, this place will often be shown in my photographs. This house is located in Rymanów.

My great models were my friends, Szelka and Pati. There was no specific idea for the style of the session, we simply stated that you need to use this beautiful place.

Szelka w kilku odsłonach

Pati

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×