Wampiryzm wśród mroku nocy

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Bo cóż tu zrobić wieczorem?

Po takim właśnie pytanku powstała sesja: Wampiryzm wśród mroku nocy. Sesja jak to zwykle bywa w moim przypadku wyszła pod wpływem książek i filmów o wampirach.  Pomimo mojej awersji do lampy błyskowej, podczas tej sesji była ona niezbędna.

Część zdjęć została zrobiona na leśnej drodze i przy pomniku cmentarnym. Ukazują one piękną i niebezpieczną wampirzycę. Kolejne były zrobione przy głównej drodze, chciałam powtórzyć scenę z filmu „Donnie Darko”.

Why what to do in the evening?

After such a question there was a session: Vampirism in the dark of night. Session, as it usually happens in my case, came out under the influence of books and films about vampires. Despite my aversion to the flash, during this session it was necessary.

Some of the photos were taken on a forest road and near the cemetery monument. They show a beautiful and dangerous vampire. The next ones were taken on the main road, I wanted to repeat the scene from the movie „Donnie Darko”.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×