Obóz artystyczny, czyli polsko-ukraińskie warsztaty

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Obóz artystyczny, czyli polsko-ukraińskie warsztaty teatralne w Nowym Łupkowie. Warsztaty będą dla młodzieży idealnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Zajęcia zapewnią edukację w dziedzinie bezpiecznych zabaw z ogniem oraz wykorzystania możliwości plastycznych własnego ciała. Pomogą zdobyć nowe umiejętności, bądź odkryją talenty u uczestników.
Polskimi uczestnikami będzie Teatr s.tr.a.c.h., który poprowadzi warsztaty oraz Teatr itd.. Utworzony przez grupę ludzi, którzy spełniają swoje marzenia odnajdując się na scenie. Na zajęciach młodzież nauczy się sztuki teatru ulicznego, żonglerki, kręcenia talerzami, diabolo, flower stickiem, kijem, poi. Ponadto przyswoi sobie ćwiczenia równowagi na rola bola, slackline, szczudłach i monocyklu. Duży nacisk oprócz rozwijania umiejętności sprawnościowych, koordynacji i koncentracji, refleksu i poczucia rytmu. Będzie kładziony na integrację grupową, współdziałanie oraz budowanie grupowej świadomości.

Artistic camp, or Polish-Ukrainian theater workshops in Nowy Łupków. The workshops will be an ideal idea for young people to spend their free time. Classes will provide education in the field of safe fire games and the use of the body’s own plastic abilities, help gain new skills or discover the talents of the participants.
Polish participants will be Teatr s.tr.a.c.h., who will lead the workshops and the Theater, etc. created by a group of people who fulfill their dreams by finding their place on the stage. During the classes, the youth will learn street theater art, juggling, spinning plates, diabolo, flower stickies, stick, poi, and also learn the balance exercises on the role of bole, slackline, stilts, and unicycle. A lot of emphases, apart from developing fitness skills, coordination and concentration, reflexes and a sense of rhythm, will be placed on group integration, cooperation, and building group awareness.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×