Na planie zdjęciowym filmu „Wykluczeni” i widowiska „Śladami Brata Alberta” w Krakowie cz. 1

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Na planie zdjęciowym filmu „Wykluczeni” i widowiska „Śladami Brata Alberta” w Krakowie

„Wykluczeni” to tytuł najnowszego filmu Artura Dziurmana, druga część filmu „Marzenie”.

„Nasz film opowiada o niewidomych aktorach, ich piętnastoletniej karierze, o całej drodze, jaką przeszli. Ale też o życiu prywatnym, więc będzie wielowymiarowy” – opowiada reżyser, aktor i szef Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego (ITAN), Artur Dziurman. Mowa o filmie dokumentalnym pt. „Wykluczeni”. Właśnie rozpoczęły się zdjęcia i potrwają ponad tydzień. Ekipa będzie kręcić w Krakowie, ale też w Słomnikach, Szczawnicy, Wadowicach i Skawinie. Głównym celem filmu jest zwrócenie uwagi na problem, z jakim ITAN walczy od lat – brak własnej siedziby i statusu instytucji kultury. Bez tego aktorzy nie mogą być w teatrze zatrudnieni na etat i nie mogą wystawiać sztuk na własnej scenie. Czytaj więcej->

On the set of the movie „Excluded” and spectacles „In the Footsteps of Brother Albert” in Krakow

„Excluded” is the title of the latest film by Artur Dziurman, the second part of the movie „Marzenie”.

„Our film tells about blind actors, their fifteen-year career, about the entire journey they have gone through. But also about private life, so it will be multidimensional” – says the director, actor, and head of the Integration Blind Actor Theater (ITAN), Artur Dziurman. I’m talking about a documentary film „Excluded”. The photos have just begun and will last over a week. The crew will be shooting in Krakow, but also in Słomniki, Szczawnica, Wadowice, and Skawina. The main purpose of the film is to draw attention to the problem with which ITAN has been fighting for years – the lack of its own headquarters and the status of a cultural institution. Without this, actors cannot be employed on a full-time basis in the theater and cannot perform plays on their own stage. Read more->

cz. 2

Related Articles

1 thought on “Na planie zdjęciowym filmu „Wykluczeni” i widowiska „Śladami Brata Alberta” w Krakowie cz. 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×