Kynek Julian z inspirującym tatuażem

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Kynek Julian z inspirującym tatuażem

Kynek, gość którego znam od jakiegoś czasu. Jego tatułaż ukazujący walecznego anioła. Dlatego chciałam by nasza sesja miała ten kierunek. Chciałam by był upadłym aniołem. Tym bardziej, że bardzo nie lubi być fotografowany. Szczęśliwie udało mi się go namówić na zdjęcia, dzięki czemu można popatrzyć na takiego przystojniaka.

Kynek Julian with an inspirational tattoo

A guy I’ve known for some time. His tattoo showing a brave angel. That’s why I wanted our session to take this direction. I wanted to be a fallen angel. The more that he does not like to be photographed very much. Fortunately, I managed to persuade him to take photos, so you can look at such a handsome.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×