Krośnieńskie Dni Tańca 2010 – RCKP

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Krośnieńskie Dni Tańca 2010 – RCKP

Dni tańca to impreza coroczna, w której prezentują się studenci Państwiowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Podcczas, których studenci pokazują swoje możliwości i talent, bowiem pokazy są ich pracą dyplomową. Zawsze dają wszystko z siebie. Starają się by uzyskać jak najlepsze oceny na tym egzaminie z publicznością.

Krosno Days of Dance 2010 – RCKP

Dance Days is an annual event, in which students of the State College of Culture Animators and Librarians in Krosno are presenting themselves. Under the time, which students show their abilities and talent because the shows are their diploma thesis. They always give everything to themselves. They try to get the best grades in this exam with the audience.

II miejsce w ogólnopolskim konkursie "Ruch"
II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Ruch”

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×