Kilka krótkich chwil w Hamburgu

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Kilka krótkich chwil w Hamburgu to zdjęcia z mojego służbowego wyjazdu. Miałam kilka godzin, żeby pochodzić po centrum z kilkoma aktorami.
Hamburg – miasto w północnych Niemczech na prawach kraju związkowego niedaleko ujścia Łaby do Morza Północnego. Wolne miasto i zarazem niemiecki kraj związkowy o pow. 755 km², ludność 1,74 mln – drugie po Berlinie. Hamburg jest jednym z największych węzłów transportowych w Niemczech. Miasto posiada dostęp do czterech autostrad, ponadto jest największym węzłem kolejowym w północnych Niemczech. Największym dworcem kolejowym jest Hamburg Hauptbahnhof. W mieście znajduje się również Centralny Dworzec Autobusowy. Oprócz tego przez Hamburg wiodą trasy prowadzące w głąb Skandynawii.

A few short moments in Hamburg are photos from my business trip. I had a few hours to come in the center with several actors.
Hamburg – a city in northern Germany with the status of a federal state near the mouth of the Elbe to the North Sea. A free city and at the same time a German federal state with an area of 755 km², population 1.74 million – second after Berlin. Hamburg is one of the largest transport hubs in Germany. The city has access to four highways, and is also the largest railway junction in northern Germany. Hamburg Hauptbahnhof is the largest train station. The city has also the Central Bus Station. In addition, routes leading to Scandinavia lead through Hamburg.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×