Basik i Reco w starych i opuszczonych PGR’ach

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Basik i Reco w strojach maskujących, z wiatrówką oraz maskami gazowymi. Wpadliśmy na pomysł żeby pojechać do starego, opuszczonego już PGR’u za Lipowcem. Wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy. Mielismy zamiar dobrze się bawić i tak było. Nie było jakiegoś konkretnego planu jeśli chodzi o zdjęcia. Ale skoro myły stroje maskujące Reco starał się maskować… albo i nie.

Basik and Reco in masking costumes, with a windbreaker and gas masks. We came up with the idea of going to the old, abandoned PGR after Lipowiec. We got in the car and drove. We were going to have fun and it was like that. There was not a specific plan when it came to photos. But if he washed the masking costumes, Reco tried to mask … or not.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×