Andrzej Kuba Kubacki – tenor z Torunia

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Andrzej Kuba Kubacki – tenor, jest popularnym, koncertującym artystą toruńskiej sceny muzycznej. W grudniu 2010r. ukazała się płyta CD pt. „Super Opera Hit’s” z utworami operowo – operetkowymi. Dał szereg promujących ją koncertów na terenie Polski oraz za granicą.

W lutym 2009r., będąc na występach w Kanadzie, zagrał szereg koncertów dla Polonii kanadyjskiej m.in. w Hamilton Quelph, Burlington. Które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a bogaty repertuar i muzyczne wspomnienia. Przypominające rodakom o ich ojczyźnie przyciągnęły liczną publiczność.

Andrzej Kuba Kubacki – the tenor, is a popular, concerting artist of the Toruń music scene. In December 2010. a CD was released titled „Super Opera Hit’s” with opera and operetta songs, gave a number of concerts promoting it in Poland and abroad.

In February 2009, while on performances in Canada, he played a series of concerts for the Canadian Polonia, among others in Hamilton Quelph, Burlington, which enjoyed great interest, and a rich repertoire and musical memories, reminding countrymen about their homeland, attracted a large audience.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×