Rymanów i Rymanów Zdrój zimą – zdjęcia nocne

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

W tym roku zimą miałam chodzone…. Rymanów i Rymanów zdrój obskoczyłam parę razy w nocy z aparatem, do tej pory nie mogę uwierzyć gdy patrzę na niektóre zdjęcia. Jak ludzie nie dostrzegają tego piękna, nie chcą wychodzić gdy jest ciemno a wszystko rozświetla światło księżyca lub kolorowe latarnie i światełka. Czasami tego światła nie potrzeba wiele a krajobraz staje się jakby z innej rzeczywistości. Zanurzcie się czasem w tej zimowej bajce.

This year, in winter, I had to go to … Rymanów and Rymanów Zdrój I jumped a few times at night with the camera, so far I can’t believe when I look at some of the photos. When people do not notice this beauty, they do not want to go out when it is dark and everything is illuminated by the moonlight or colorful lanterns and lights. Sometimes this light is not needed much and the landscape becomes as if from another reality. Immerse yourself in this winter fairy tale from time to time.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×