Rudawka Rymanowska i Nocne Niebo

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Rudawka Rymanowska to wieś lokowana na prawie wołoskim przed 1589 rokiem, nad rzeką Wisłok, w północnej części Pogórza Bukowskiego. Liczy zaledwie 42 mieszkańców. W Jarze Wisłoka (40 m głęb.) znajdują się malownicze miejsca do plażowania i kąpieli. Gdzieniegdzie nad rzeką sterczą urwiste skały. Rudawka to potencjalne uzdrowisko.W latach pięćdziesiątych XX wieku, w czasie prac poszukiwawczych kolejnych złóż ropy naftowej (już w XIX w. i okresie międzywojennym wydobywano tu ropę) odkryto wysoko zmineralizowane solanki jodo-bromowe, w tym termę – zmineralizowaną cieplicę o temp. 48 st. C. Także w okolicznych lasach stwierdzono występowanie wód siarczkowych i jodowo-bromowych tworzących uzdrowiskowy mikroklimat. Obecnie działa tu mała tężnia solankowa.

Rudawka Rymanowska is a village located on the Wallachian Law before 1589, on the Wisłok River, in the northern part of the Bukowski Foothills. It has only 42 inhabitants. In the Wisłoka Canyon (40 m deep) there are picturesque places for sunbathing and bathing. Here and there, precipitous rocks are sticking out over the river. Rudawka is a potential health resort. In the 1950s, during the exploratory work of further crude oil deposits (already in the 19th and the interwar period, oil was extracted here), highly mineralized iodo-bromine brines were discovered, including thermo-mineralized warmth at 48 st. C. Also in the surrounding forests, the presence of sulphide and iodine-bromine waters forming a spa microclimate was found. Currently, there is a small graduation tower.

Related Articles

1 thought on “Rudawka Rymanowska i Nocne Niebo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×