Rezerwat Sine Wiry niezwykły odcinek rzeki

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Sine Wiry to rezerwat krajobrazowy o powierzchni 450 ha, znajdujący się na terenach dawnych wsi Łuh, Zawój i Polanki.

Na Rezerwat Sine Wiry przypada kilkukilometrowy odcinek rzeki Wetlina, oraz południowe stoki wzgórza Połoma (776m n.p.m.) porośnięte głównie lasem bukowo-jodłowym. Najbardziej charakterystyczną, jedną z najpiekniejszych i najłatwiej dla turysty dostępną częścią rezerwatu jest przełom Wetliny. Przebijajacej się przez liczne progi skalne u stóp Połomy.
Rezerwat Sine Wiry to wielkie bogactwo flory, oraz żyjącej tu fauny. Dotrzeć do Sinych Wirów można w zasadzie na dwa sposoby. Po pierwsze z drogi łączącej Bukowiec nad Zalewem Solińskim. Gdzie wpada do niego Solinka – z Dołżycą k.Cisnej. Wyruszając z Bukowca, warto w znajdującej się po drodze wsi Terka. Zobaczyć murowaną dzwonnicę z XIXw, oraz dawny przycerkiewny cmentarz – nie sposób ominąć. Znajdują się tuż przy drodze, vis a vis sklepu spożywczego, na górce.
Mniej więcej w połowie drogi, za Polankami znajduje się początek właściwej drogi do rezerwatu Sine Wiry. Dla turystów zmotoryzowanych, obok drogi płatny parking i mini-bar. W miejscu tym, w drewnianym baraku ponad 20 lat mieszkał Tadeusz Spis.  Jeden z tzw. bieszczadzkich zakapiorów, stąd obiekt nazwano „Spisówką”. Więcej na temat jego losów, można przeczytać w książce Andrzeja Potockiego „Majster Bieda, czyli zakapiorskie Bieszczady”.

Sine Wiry is a landscape reserve with an area of 450 ha, located in the areas of the former villages of Łuh, Zawój, and Polanki.

This Rezerwat Sine Wiry a several-kilometer section of the Wetlina river, and the southern slopes of the Połoma hill (776m above sea level), overgrown mainly with beech and fir forests. The most characteristic, one of the most beautiful and most easily accessible parts of the reserve is the Wetlina breakthrough breaking through numerous rock thresholds at the foot of Połom. The reserve is a great wealth of flora and fauna living here.
You can get to Siny Wirów basically in two ways. First of all, from the road connecting Bukowiec at the Solina Reservoir – where Solinka flows into it – with Dołżyca near Ciszna. Setting off from Bukowiec, it is worth visiting the Terka village located on the way, to see a brick belfry from the 19th century, and a former church cemetery – you can not miss it, is located just off the road, opposite the grocery store, on the hill.
More or less halfway along, Polanki is the beginning of the right road to the Sine Wiry reserve. For motorized tourists, a paid car park and a mini-bar next to the road. In this place, Tadeusz Spis lived in a wooden barrack for over 20 years – one of the so-called Bieszczady mountains, hence the object was called „Spisówka”. More about his fate, you can read in the book by Andrzej Potocki „Majster Bieda, or Zakapiorskie Bieszczady”.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×