Rezerwat Przyrody Prządki

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Rezerwat Przyrody Prządki jest doskonałym rozwiązaniem dla osób które nie mają więcej wolnego. A chcą maksymalnie wykorzystać ciepły letni weekend  lub udać się na narty zimą na nasz wyciąg narciarski.

Rezerwat istnieje od 1957 roku. Teren rezerwatu w całości leży w gminie Korczyna, na pograniczu wsi Czarnorzeki i Korczyna. Tuż przy trasie Krosno Rzeszów, dokładniej znajduje się on  43km od Rzeszowa oraz 12km od Krosna. Atrakcjami rezerwatu jest 5 szlaków turystycznych, z pięknymi skałkami i widokami oraz zamek Kamieniec. Najwyżej położony punkt rezerwatu znajduje się na wysokości 520 m.npm.
Rezerwat tworzy zespół ostańców skalnych, skały te sięgają nawet ponad 20m. Zbudowane są z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, który pod wpływem erozji stworzył swoje oryginalne kształty. Niektóre skały mają własne nazwy: Prządka-Baba,   Prządka-Matka, Herszt. Nazwa rezerwatu wywodzi się z legendy. Głosiła, że skały są dziewczętami zamienionymi w kamień, ukaranymi za przędzenie lnu w dni świąteczne.

The Prządki Nature Reserve is a great option for people who do not have more free time. And they want to make the most of a warm summer weekend or go skiing in the winter to our ski lift. The reserve has been in existence since 1957. The area of ​​the reserve is entirely located in the municipality of Korczyna, on the border between the villages of Czarnorzeki and Korczyna. Just on the Krosno Rzeszów route, it is more precisely 43 km from Rzeszów and 12 km from Krosno. The attractions of the reserve are 5 hiking trails, with beautiful rocks and views, and Kamieniec Castle. The highest point of the reserve is located at an altitude of 520 m.npm.
Nature Reserve Prządki creates a set of rock outliers, these rocks reach even more than 20m, they are made of coarse sandstone from Ciężkowice, which under the influence of erosion created its original shapes. Some rocks have their own names: Prządka-Baba, Prządka-Matka, Herszt. The name of the reserve comes from a legend that said rocks are girls turned into stone, punished for spinning flax on public holidays.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×