Przymiarki – tam gdzie w zimie nie dojedziesz

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Przymiarki – grzbiet górski w Beskidzie Niskim, w paśmie Wzgórz Rymanowskich.Grzbiet położony jest na wschód od górnej części Lubatowej i na zachód od Rymanowa-Zdroju. Południowe stoki schodzą do Bałucianki, północne do pól nieistniejącej wsi Wólka. Grzbiet ma trzy kulminacje. Zachodnia, niższa to Uhliska zwana też Wólecką Górą – 611 m n.p.m., wschodnia, wyższa Kopa – 640 m n.p.m. Sam wierzchołek Kopy zwany jest Patryją od istniejącej tam kiedyś wieży triangulacyjnej. Nazwa Przymiarki odnosi się właściwie do środkowej części grzbietu o wysokości 626 m n.p.m. Kopa i Uhliska są częściowo zalesione, natomiast ze środkowej części rozpościera się panorama na Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie, Doły Jasielsko-Sanockie, Bieszczady, pasma Beskidu Niskiego – Pasmo graniczne, Gniazdo Jawornika, Wzgórza Rymanowskie, Beskid Dukielski. Przy bardzo dobrej widoczności, nieco na lewo od Cergowej, dostrzec można Tatry.

Przymiarki – a mountain ridge in the Low Beskids, in the Rymanów Hills range. The ridge is located east of the upper part of Lubatowa and west of Rymanów-Zdrój. The southern slopes descend to Bałówcianki, the northern slopes to the fields of the non-existent village of Wólka. The ridge has three climaxes. West, lower is Uhliska also called Wólecka Góra – 611 m a.s.l., eastern, higher Kopa – 640 m a.s.l. The very top of Kopa is called Patryja from the triangulation tower that once existed there. The name Przymiomatic refers properly to the central part of the ridge, 626 m above sea level. Kopa and Uhliska are partly forested, while the central part stretches a panorama of the Strzyżowskie Foothills, Dynowskie Foothills, the Jasielsko-Sanockie Valley, the Bieszczady Mountains, the Low Beskids – Border Range, Jawornik’s Nest, Rymanowskie Hills, and Dukielski Beskid. With very good visibility, slightly to the left of Cergowa, you can see the Tatra Mountains.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×