Przełom Wisłoka w Mymoniu koło Beska

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Przełom Wisłoka w Besku nazywany zwyczajowo Skałkami, rozpościera się od Mymonia do Beska. Ten jego odcinek jest najpiękniejszy, bowiem Wisłok płynie tu głębokim jarem, w wysokości ścian skalnych od 40 do nawet 60 metrów. Porównywany jest do przełomu Dunajca, choć niektórzy twierdzą, iż jest bardziej malowniczy, a na pewno mniej znany i oblegany. Pełne uroku progi skalne, niewielkie wodospady, duże kaskady wodne, tworzą Jar Wisłoka. Jest to jedeny z najpiękniejszych przełomów rzecznych w polskich Karpatach. Urwiste brzegi zbudowane są z fliszu karpackiego i mają różne barwy. Zbocza jaru z rzadka porośnięte są roślinnością – krzewami i karłowatymi drzewami, bowiem podłoże nie jest przyjazne. Dla turystów najbardziej dostępny jest piękny krajobraz przełomu w Besku. W Mymoniu i Sieniawie nieco trudniej dotrzeć na brzegi Wisłoka. Widowiskowy przełom Wisłoka przebiega przez okolice Wzgórz Rymanowskich oraz Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, kończy się w okolicach zapory i zbiornika wodnego w Sieniawie.

The Wisłok gorge in Besko, commonly called Skałki, stretches from Mymoń to Besko. This section of it is the most beautiful, because Wisłok flows here in a deep ravine, in the height of rock walls from 40 to even 60 meters. It is compared to the Dunajec gorge, although some say it is more picturesque, and certainly less known and besieged. The charming rock thresholds, small waterfalls, large water cascades form Jar Wisłoka. This is one of the most beautiful river gorges in the Polish Carpathians. The steep banks are made of Carpathian flysch and have different colors. The slopes of the canyon are rarely covered with vegetation – shrubs and dwarf trees, because the ground is not friendly. For tourists, the most beautiful landscape of the gorge in Besko is the most accessible. In Mymoń and Sieniawa it is a bit harder to reach the banks of Wisłok. The spectacular gorge of Wisłok runs through the vicinity of the Rymanowskie Hills and the Jasielsko-Krośnieńska Valley, it ends near the dam and the water reservoir in Sieniawa.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×