Połonina Caryńska i Sine Wiry

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Połonina Caryńska i Sine Wiry. W Bieszczadach rozróżniamy kilka pasm, wśród których znajduje się także pasmo połonin. Skupiające w sobie Połoninę Wetlińską (1255m n.p.m), sąsiadującą z nią Połoninę Caryńską (1297m n.p.m). A także najwyższy szczyt Bieszczadów Zachodnich – Tarnicę, wznoszącą się na wysokość 1346 m n.p.m. Dla turysty pieszego Połonina Caryńska dostępna jest praktycznie z każdej ze stron świata. Ze względu na przebiegający nią całym grzbietem Główny Szlak Beskidzki (czerwony) oraz niemal prostopadle do niego szlak zielony od Przełęczy Wyżniańskiej. Rezerwat przyrody Sine Wiry – rezerwat przyrody położony na terenie gmin Cisna i Solina w województwie podkarpackim. Jest zlokalizowany w granicach Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

Połonina Caryńska and Sine Wiry. In Bieszczady we distinguish several bands, among which there is also a range of mountain pastures. Focusing on Połonina Wetlińska (1255m above sea level), neighboring Połonina Caryńska (1297m above sea level). And also the highest peak of the Western Bieszczady – Tarnica, rising to a height of 1346 m above sea level. For pedestrians, Połonina Caryńska is available from practically every part of the world. Because of the entire main ridge running along it, the Beskid Trail (red) and the green trail almost perpendicular to it from the Wyżniańska Pass. Sine Wiry Nature Reserve – a nature reserve located in the municipalities of Cisna and Solina in the Podkarpackie Voivodeship. It is located within the borders of the Ciśniań-Wetlinski Landscape Park.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×