Podróż do Kanady: Mississauga i Niagara Falls

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Pod koniec roku zostaliśmy wysłani w Podróż do Kanady ze spektaklem Zwariowany Komisariat. Po raz pierwszy lecieliśmy z teatrem tak daleko. Nikt tak naprawdę nie wiedział czego się spodziewać. nie była to długa podróż, bo trwała tylko cztery dni, a zagraliśmy tylko raz. Na szczęście mieliśmy czas trochę pozwiedzać. Mieszkaliśmy w Mississauga a organizatorzy zawieźli nas również do Niagara Falls. W drodze powrotnej udało mi się sfotografować Londyn z samolotu.

Towards the end of the year, we were sent on a Journey to Canada with the production of the Crazy Commissariat. For the first time, we flew with the theater so far. Nobody really knew what to expect. it was not a long trip, because it lasted only four days, and we played only once. Fortunately, we had time to go sightseeing. We lived in Mississauga and the organizers also took us to Niagara Falls. On the way back I was able to photograph London from the plane.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×