Łódką po Zalewie Solińskim

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Łódką po Zalewie Solińskim czyli kolejny wypad w celu odpoczynku ze znajomymi. Jezioro Solińskie położone jest na północny-zachód od Bieszczadów jest to największy w Polsce sztuczny zbiornik wodny retencyjno-energetyczny. Jezioro powstało, by chronić Dolinę Sanu przez grożącymi jej powodziami. Pomysł powstania w tym miejscu zalewu zrodził się już w okresie międzywojennym. Ostatecznie zbiornik powstał w 1968 poprzez spiętrzenie wód Sanu i Solinki przez zaporę.

A boat on the Solińskie Lake, or another trip to relax with friends. The Solińskie Lake is located north-west of the Bieszczady Mountains and is the largest artificial water reservoir in Poland. The lake was created to protect the San Valley against the floods threatening it. The idea of creating a flood in this place was born in the interwar period. Finally, the reservoir was created in 1968 by damming the waters of San and Solinka through a dam.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×