Koncert Charlie Green w RCKP

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Koncert Charlie Green podczas cyklu koncertów za kurtyną.

Amerykański trębacz, kompozytor i aranżer, współpracownik Dextera Gordona, Bena Webstera, Arta Taylora i Lou Genetta. Wystąpi z towarzyszeniem formacji, która łączy ze sobą różne bieguny muzycznych doznań. Jazzowe frazy i swingująca pulsacja przewija się z rockową energią, funkowym groovem i bluesową siłą przekazu.

Charli Green – urodził się i dorastał w Memphis USA. Współpracował z największymi muzykami jazzowymi. A obecnie pracuje ze własną orkiestrą The Charli Green Big Band, dla której komponuje, aranżuje i dyryguje. Zespół 4SET to wyjątkowy kwartet podparty wiedzą i doświadczeniem lidera z dodatkiem siły i werwy młodszej części bandu. Wyjątkowe kompozycje z jednej strony uspokajają i wprawiają w wyjątkowy nastrój z drugiej wyrywają z siedzeń z elektryczną siłą.

Charlie Green concert during a series of concerts behind the curtain.

The American trumpeter, composer and arranger, collaborator of Dexter Gordon, Ben Webster, Art Taylor and Lou Genett, will perform with a formation that combines different poles of musical sensations – jazz phrases and swinging pulsations scrolls with rock energy, funk groove and blues force communication.

Charli Green – he was born and grew up in Memphis USA. He collaborated with the greatest jazz musicians, and currently works with his own orchestra The Charli Green Big Band, for which he composes, arranges and conducts. The 4SET team is an exceptional quartet supported by the knowledge and experience of the leader with the addition of strength and verve of the younger band. Exceptional compositions, on the one hand, calm you down and put you in a unique mood, on the other they pull you out of the seats with electric power.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×