XV Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

XV Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim już za nami. W dniach 28-30 sierpnia 2015 odbyło się Pożegnanie lata, wystawa bydła i chempionat koni huculskich. Tej imprezie jak co roku towarzyszyło dużo rzeczy pobocznych. Mogliśmy kupić i spróbować miody, sery kiełbasy i inne wyroby regionalne. Zapoznać się z ciekawymi ludźmi a przede wszystkim zobaczyć zmagania, koni i jeźdźców na Ścieżce Huculskiej. Jak co roku po zapadnięciu ciemności na niebie mogliśmy zaobserwować niezwykły pokaz sztucznych ogni.

XV. Farewell to the Holidays with the Hutsul Horse is already behind us. On August 28-30, 2015, Farewell to Summer, an exhibition of cattle and the chempionate of Hutsul horses took place. Every year this party was accompanied by many side things. We could buy and try honey, cheese, sausage and other regional products. Familiarize yourself with interesting people and, above all, see the struggles, horses and riders on the Hucul Path. As every year after the darkness in the sky, we could see an unusual fireworks display.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×