Wielokulturowa Sobótka nad Wisłokiem 2015

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Wielokulturowa Sobótka nad Wisłokiem 2015. Zapach ziół, ciepło bijące z ogniska, wspólny śpiew, taniec i zabawa, to przymioty Wielokulturowej Sobótki nad Wisłokiem, na którą zaprosiło nas Regionalne Centrum Kultur Pogranicza oraz Restauracja Bohema. Odbyła się ona 21 czerwca 2015 r. Tego dnia, oprócz oczywiście skorzystania z programu artystycznego, zachęcali do wspólnego wypieku proziaków czy wyszywania filcowych naszyjników. Sobótka, to także widowisko.  Wielokulturową Sobótkę nad Wisłokiem rozpoczęli około godz. 16:00 występem Zespołu Śpiewaczego Kamratki z Krosna. Następnie na scenie zaprezentowali się Chorkowianie i gość ze Słowacji – Daniel Hic z zespołem. Wydarzenie podsumowali widowiskiem sobótkowym oraz koncertem znanego w wielu zakątkach świata zespołu TOŁHAJE.

Multicultural Sobótka nad Wisłokiem 2015. The smell of herbs, warmth emanating from the fire, singing, dancing and partying are the qualities of Multicultural Sobótka on the Wisłok River, for which we were invited by the Regional Center of Borderland Cultures and the Bohema Restaurant. It was held on June 21, 2015. On that day, besides of course, using the artistic program, they encouraged to jointly bake prosecutors or sew up felt necklaces. Sobótka is also a spectacle. The multicultural Sobótka on Wisłok began around 16:00 performance of the Singing Ensemble Kamratka from Krosno. Then the chorkowianie and a guest from Slovakia – Daniel Hic with the band performed on the stage. The event was summed up by a spectacle and a concert of TOŁHAJE band known in many parts of the world.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×