Różne tańce w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Różne tańce w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza

W RCKP są różne wydarzenia w tym taneczne. Różne tańce to galeria z takich imprez. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut. Jako instytucja kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze.

Various dances at the Regional Center of Borderland Cultures

In RCKP there are various events including dancing. A different dance is a gallery of such events. The Regional Center for Borderland Cultures is a self-governing cultural institution, operating on the basis of the statute. As a cultural institution, it carries out tasks in the field of upbringing, education, and dissemination of culture among children, youth, and adults by organizing various forms of team participation in culture.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×