Nocne Teatralia Strachy 2016 – dzień trzeci

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Nocne Teatralia Strachy 2016 – dzień trzeci

Nocne Teatralia Strachy 2016 – dzień trzeci relacji z festiwalu

ROŚLINNA POTĘGA

warsztaty kuchni wegańskiej z Wegan Nerd
prowadząca: Alicja Rokicka, Kraków

Nocne Teatralia Strachy 2016 – the third day of the festival’s coverage

VEGETABLE POWER

Vegan cuisine workshops with Vegan Nerd
moderator: Alicja Rokicka, Kraków

Psychoteatr

Psychoteatr został założony przez aktorkę – Angelikę Pytel oraz filmowca – Sebastiana Zakrzewskiego. Tworzy sztukę odwołując się do działań Jerzego Grotowskiego oraz Piny Bausch. Ukazuje ciało aktora/tancerza jako naczelny punkt, z którego wyzwalają się pozostałe środki wyrazu scenicznego: głos, interpretacja, ekspresja, improwizacja. Muzyka stanowi bodziec uruchamiający do twórczych poszukiwań. Wydobywa potencjał drzemiący w człowieku, podkreślając dzięki temu jego niepowtarzalność. Najbardziej szczere i poruszające momenty scala w sceny, etiudy, tworząc spektakle oscylujące wokół ciała, głosu i improwizacji.

LAS *

Reżyseria i choreografia: Angelika Pytel
Asystenci reżysera: Agata Suropek i Sebastian Zakrzewski
Scenariusz: Angelika Pytel i Agata Suropek
Dźwięk: Paweł Rychert
Światło: Sebastian Zakrzewski
Muzyka: Violet Ultra – kompozycje i produkcja: Paweł Rychert, melodia i słowa: Angelika Pytel
Występuje: Angelika Pytel
W rzeczywistości konsumpcyjnej, przywołując słowa Ericha Fromma, człowiek nie jest już zainteresowany swoim życiem i szczęściem, lecz tym, aby być chodliwym towarem. Idąc za tą pesymistyczną diagnozą, nasuwa się wniosek, że żyjemy w czasach przymusu kreacji nieustającego powodzenia. Spektakl Las jest opowieścią o dziewczynie, która wypisała się z tej wymuszonej konkurencji. W monodramie Angeliki Pytel przyjrzymy się cienkiej granicy, która dzieli ciemną, nieświadomą stronę człowieka od choroby. Będziemy leżeć łopatkami uderzając o żyzną glebę, przestaniemy czekać na jutro i ugrzęźniemy stojąc oko w oko z wilkiem albo lisem przyczajonym, gotowym do ataku. Albo my jego, albo on nas. Spektakl zawiera 9 autorskich utworów muzyczno-wokalnych, w elektronicznej aranżacji, wykonywanych na żywo.

Psychoteatr

Psychoteatr was founded by an actress – Angelika Pytel and filmmaker – Sebastian Zakrzewski. He creates art referring to the activities of Jerzy Grotowski and Pina Bausch. It shows the body of an actor/dancer as the main point from which the remaining means of the stage expression are released: voice, interpretation, expression, improvisation. Music is a stimulus for creative searches. It brings out the potential of a man, emphasizing his uniqueness. She integrates the most honest and moving moments into scenes, etudes, creating performances oscillating around the body, voice, and improvisation.

LAS *
Direction and choreography: Angelika Pytel
Assistant director: Agata Suropek and Sebastian Zakrzewski
Screenplay by: Angelika Pytel and Agata Suropek
Sound: Paweł Rychert
Light: Sebastian Zakrzewski
Music: Violet Ultra – compositions and production: Paweł Rychert, melody and words: Angelika Pytel
Exists: Angelika Pytel
In consumer reality, recalling the words of Erich Fromm, a man is no longer interested in his life and happiness, but in being a salable commodity. Following this pessimistic diagnosis, one can conclude that we live in times of coercion to create continual prosperity. The play Las is a story about a girl who signed off this forced competition. In Angelika Pytel’s monodrama, we will look at the thin border that divides the dark, unconscious side of man from illness. We will lie with the shoulder blades striking the fertile soil, we will stop waiting for tomorrow and we will stall ourselves eye to eye with a wolf or a fox crouching ready to attack. Either we him or him. The performance contains 9 original music and vocal pieces, an electronic arrangement, performed live.

KAY BOGUSZ – KONCERT AKUSTYCZNY

MILONGA NA PODCIENIACH

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×