Homo Industrialis – projekt Squarqa

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Homo Industrialis

Homo Industrialis jest przedsięwzięciem, które narodziło się w głowie Sqarqa w 2009 roku. Tak mówi pomysłodawca o projekcie. Biorąc pod uwagę rozmiar idei, która przyświeca temu projektowi, ciężko było od razu przejść do działania. Na chwilę obecna działalność planowo po cichu się rozrasta, ale jeszcze będzie o nas głośno i to w niedalekiej przyszłości.
zmiana nazwy (w sumie przerobienie jej ostatniego członu z Fest na Fdrn), była podyktowana chęcią utrzymania jednej dla wstępnie rozszerzonej działalności.
Homo Industrialis is a venture that was born in Sqarq’s mind in 2009. This is what the originator says about the project: Given the size of the idea that guides this project, it was hard to go straight to the action right away. At present, the business is still growing silently, but it will be loud about us in the near future.
the change of name (in total re-design of its last component from Fest to Fdrn) was dictated by the desire to maintain one for pre-expanded activity.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×