Balony i Rodzinny Majowy Piknik – 2011

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Balony i Rodzinny Majowy Piknik – 2011

Rodzinny Majowy Piknik jak, co roku towarzyszył Międzynarodowym Górskim Zawodom Balonowym w Krośnie o Puchar Redaktora Naczelnego Magazynu Lotniczego „Skrzydlata Polska”. W tym roku była to już 12 edycja tych niezwykle widowiskowych zawodów. W której udział wzięło 21 załóg z Polski, Litwy, Łotwy i Węgier. Tradycją majowych pikników w Krośnie jest mariaż piękna lotów balonowych. Dobrej muzyki oraz wielu różnorodnych atrakcji. Tak było i tym razem.
Nowym tegorocznego wydarzenia było uroczyste otwarcie imprezy z udziałem publiczności na krośnieńskim rynku. Ku zadowoleniu zebranych mieszkańców Krosna na płycie rynku ustawione zostały „wozy balonowe”, z otwartych czasz raz po raz „wypuszczające ognie”.

Balloons and Family May Picnic – 2011

Family May Picnic as, every year, accompanied the International Mountain Balloon Competition in Krosno for the Cup of the Editor-in-Chief of the Aviation Magazine „Skrzydlata Polska”. This year it was the 12th edition of these extremely spectacular competitions. In which 21 crews from Poland, Lithuania, Latvia, and Hungary took part. The tradition of May picnics in Krosno is the marriage of beautiful balloon flights, good music and a variety of attractions. So it was this time.
The new event of this year was the grand opening of the event with the participation of the public in the Krosno market. To the satisfaction of the assembled residents of Krosno, „balloon wagons” have been set on the market’s board, from the open bowls, time after time, „firing fires”.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×